Vinpocetine điều trị tiền đình hiệu quả

Vinpocetine là một ethyl ester tổng hợp của apovincamine, một alkaloid vinca thu được từ lá của loài ốc Lesser (Vinca nhỏ) và phát hiện vào cuối năm 1960. Mặc dù sử dụng trong điều trị con người trong hơn hai mươi năm, nó đã không được chấp thuận do bất kỳ cơ quan quản lý để điều trị suy giảm nhận thức. Khoa học cơ bản nghiên cứu đã được sử dụng để yêu cầu một loạt các hiệu ứng tiềm năng quan trọng trong não. Tuy nhiên, mặc dù có những cơ chế rất nhiều đề xuất và cạc mục tiêu, sự can hệ của khoa học cơ bản này để nghiên cứu lâm sàng chẳng rõ ràng.

MỤC TIÊU:
Để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Vinpocetine trong điều trị bịnh nhân bị suy giảm nhận thức vì chưng bịnh mạch máu, bịnh Alzheimer, hỗn hợp (mạch máu và bệnh Alzheimer) và dementias khác.
Chiến lược tìm kiếm:
The Cochrane Dementia & nhận thức của Tập đoàn Cải thiện đăng ký chuyên bặt đã được tìm kiếm phẳng cách sử dụng các từ ngữ Vinpocetin *, cavinton, kavinton, Rgh-4405, TCV-3B, “ethyl apovincaminate”, vinRx, dừa cạn, “vincapervinc sim” và cezayirmeneksesi. cạc nhà sản xuất của Vinpocetine đã hỏi thông tin về cạc thử nghiệm của Vinpocetine sa sút trí tuệ. Ngoài ra, chúng tôi đã nắm gắng để thu thập vật phẩm chớ được bại kê trong MEDLINE hoặc cạc nguồn khác trên Internet (ví dụ như bài viết trong Hungary và Rumani).

TIÊU chấy lựa chọn:
ắt hết con người, unconfounded, mù đôi, thử nghiệm ngẫu nhiên mà trong đó điều trị với Vinpocetine được dùng trong hơn một ngày và so với đối làm chứng ở bệnh nhân bập sút trí tuệ mạch máu, bệnh mất trí nhớ Alzheimer hoặc hỗn hợp Alzheimer và làm chứng mất trí mạch máu và dementias khác. các thử nghiệm chẳng ngẫu nhiên đã được loại trừ.
Thu thập và phân tích:
Dữ liệu được trích xuất độc lập vì hai nhận xét (SzSz và PW) và kiểm tra xéo. Dữ liệu từ “rửa trôi” thời gian đã không được sử dụng tặng việc phân tích. Đối với các biến liên tục hay thứ tự, chả hạn như kết quả kiểm tra nhận thức, những kết quả chính cần quan tâm là sự thay đổi về chấm số so với ban đầu. các kết quả phân loại của ấn tượng toàn cầu đã được chuyển thành dữ liệu nhị chia (được cải thiện hay chả cải thiện) như là sự xuất hiện các tác dụng phụ; ở đây cạc thiết bị đầu chót tự nó đã được quan tâm phương pháp Peto của “tỷ lệ cược điển ảnh tỷ lệ” được sử dụng. Một xét nghiệm không đồng nhất của hiệu quả điều trị giữa cạc thử nghiệm đã được thực hiện nếu thích hợp. Tổng hợp và phân tích dữ liệu được thực hiện văn bằng cách sử dụng phần mềm Quản lý Tổng quan Cochrane (RevMan phiên bản 4.1).

Kết quả chính:
ắt hết các nghiên cứu đã xác định để thực hiện trước những năm 1990 và được sử dụng nhiều thuật ngữ và các tiêu chấy tặng sự suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ. ba nghiên cứu trong tổng quan liên can đến tổng cộng 583 người bị bập sút trí tuệ đối xử với Vinpocetine hoặc giả dược. cạc thưa của cạc nghiên cứu này đã chớ thực hiện bất kỳ sự khác biệt có thể có tác dụng đối với bịnh mất trí nhớ hoặc thoái hóa mạch máu. cạc kết quả tặng thấy lợi ích can hệ đến điều trị với Vinpocetine 30mg / ngày và 60 mg / ngày so với giả dược, nhưng số bệnh nhân được điều trị trong vòng 6 tháng hoặc hơn nữa là bé. Chỉ có một nghiên cứu mở rộng điều trị đến một năm. cạc tác dụng phụ được thưa chớ nhất quán và chả có liên quan biếu cạc mối quan hệ để liều. các dữ liệu có sẵn chẳng thể hiện được nhiều vấn đề tác dụng phụ nhưng ý định để điều trị dữ liệu là chả có sẵn tặng các thử nghiệm.

Kết luận của
Mặc dù khoa học căn bản là thú vị, các chứng cớ biếu tác dụng có lợi của Vinpocetine trên bịnh nhân sa sút trí tuệ là chẳng thuyết phục và chớ hỗ trợ sử dụng lâm sàng. cạc thuốc hình như có vài tác dụng phụ ở liều sử dụng trong cạc nghiên cứu. Những nghiên cứu lớn đánh giá việc sử dụng các Vinpocetine biếu những người bị loại cũng được định nghĩa của suy giảm nhận thức là cần thiết để khám phá khả năng hiệu quả của điều trị này.

This entry was posted in Sức Khỏe. Bookmark the permalink.